Zprávy

Komentáře

Technet.cz - 14.11.2017
Sociologii jako vědu založil už v první polovině 19. století Auguste Comte. A i když jeho současníci, Herbert Spencer a Karel Marx, novou vědu dál rozvíjejí, jako opravdu první spojil vědeckou sociologickou teorii s vědeckou metodou francouzský vědec Émile Durkheim.