Zprávy

Komentáře

Novinky.cz - 15.11.2017
Vlnu kalamit v přírodním prostředí, katastrofické klimatické změny provázené rozsáhlým odlesněním, masivní ztrátu rostlinných i živočišných druhů, další rozšíření „mrtvých zón“ v oceánech a chybějící přístup k čerstvé vodě. To vše předpovídají ve svém alarmujícím „varování lidstvu“ vědci z celého světa. Další výzvu lidstvu vydali po čtvrtstoletí.