Zprávy

Komentáře

Novinky.cz - 15.4.2016
Usnadnit situaci handicapovaným lidem v metropoli při náhlých haváriích vody má projekt společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P by měli dostat pitnou vodu balenou ve dvoulitrových sáčcích až do bytu.